بهمن بالریان

منو

ای مرد تویی که در آینده خواهی بود، اگر خواهی دانی چند داشت کشور داریوش شاه، بشمار مردانی را که تختگاه مرا می برند، آنگاه به تو آشکار خواهد شد که مرد پارسی بسی دور از پارس نبرد کرده، و نیزه مرد پارسی بسی دور از پارس زمین را شکافته! تیر مرد پارسی بسی دور از پارس آسمان را شکافته!

داریوش هخامنشی

دسته :  تاریخ ایران, تاریخی, دبیره میخی پارسی باستان

دیدگاه ها

  • ارسال شده در آبان ۲۰, ۱۳۹۵ ۱۹:۱۶

    بهمن

    بسیار زیبا و افتخار آمیز...