تارنمای بالریان

Menu

تارنمای رسمی سیاوش قمیشی : تهران

منو تهران منو دلشوره های نا تمومش … منو تهران و بغض آسمونش … منو تهران منو افسردگی های همیشه … منو دردی که روی لبهام همیشه … منو تهران منو اندوه و آه شعر … منو و تهران منو بارون ماه مهر … منو تهران و بغض این ترانه … منو قعطی شعر عاشقانه … منو تهران و این زخم دمادم … منو و تهران و اندوه صد آدم … منو تهران و اشک های پیاپی … منو اندوه منو این غصه تا کی … منو اندوه منو این غصه تا کی … منو تهران منو دلشوره های نا تمومش … منو تهران و بغض آسمونش … منو تهران منو افسردگی های همیشه … منو دردی که روی لبهام همیشه … منو تهران منو اندوه و آه شعر … منو و تهران منو بارون ماه مهر … منو تهران و بغض این ترانه … منو قعطی شعر عاشقانه … منو تهران و این زخم دمادم … منو و تهران و اندوه صد آدم … منو تهران و اشک های پیاپی … منو اندوه منو این غصه تا کی … منو اندوه منو این غصه تا کی

Categories:   آهنک و آوا, علاقه مندی ها

Comments

  • Posted: December 4, 2016 18:52

    بهمن

    آهنگ خوبی بود