تارنمای بالریان

Menu

شهرام صولتی : هانی

هانی عشقو عسلم … هانی شعرو غزلم … هانی دنیا مال ما … همه عشقا مال ما … هانی دنیا مال ما … همه عشقا مال ما … واسه از عشق تو گفتن من کدوم شعرو بدونم … کدوم اهنگو بسازم … کدوم اوازو بخونم … من هنوزم که هنوزه تو نگام عشقه و خواهش … تو با دستای قشنگت برسونم به نوازش

هانی عشقو عسلم … هانی شعرو غزلم … هانی دنیا مال ما … همه عشقا مال ما … هانی دنیا مال ما … همه عشقا مال ما … اگه قلبم یه کویره … دستام از شاخه اره … برسونم به یه ابری … که بباره که بباره … تو میای باچه امیدی … میگم از عمر دوباره … دس میذاری روی قلبم … مینویسی که بهاره … هانی عشقو عسلم … هانی شعرو غزلم … هانی دنیا مال ما … همه عشقا مال ما … هانی دنیا مال ما … همه عشقا مال ما … هانی عشقو عسلم … هانی شعرو غزلم … هانی عشقو عسلم … هانی شعرو غزلم … واسه از عشق تو گفتن من کدوم شعرو بدونم … کدوم اهنگو بسازم  … کدوم اوازو بخونم … من هنوزم که هنوزه تو نگام عشقه و خواهش … تو با دستای قشنگت برسونم به نوازش

هانی عشقو عسلم … هانی شعرو غزلم … هانی دنیا مال ما … همه عشقا مال ما … هانی دنیا مال ما … همه عشقا مال ما … نازنین ای گل نازم … نازنین ای گل یاسم … حالا با بوسه عشقت  … میخوام عشقو بشناسم … باز صدام کن تو صدام کن به شکوفه به جوونه
به یه حرفایی که عشقو به منو تو برسونه … هانی عشقو عسلم … هانی شعرو غزلم … هانی دنیا مال ما … همه عشقا مال ما … هانی دنیا مال ما … همه عشقا مال ما … هانی عشقو عسلم … هانی شعرو غزلم … هانی عشقو عسلم … هانی شعرو غزلم … هانی عشقو عسلم … هانی شعرو غزلم … هانی عشقو عسلم … هانی شعرو غزلم … هانی عشقو عسلم … هانی شعرو غزلم

Categories:   آهنک و آوا, علاقه مندی ها

Comments