تارنمای بالریان

Menu

نوروز ۳۷۵۵ خجسته باد

تبریک نوروز سال ۲۵۷۶ کوروشی، ۷۰۳۹ میترایی و ۳۷۵۵ مزدیسنی به زبان پارسی باستان!

متن نوشته شده به خط میخی که مشاهده می کنید، به لهجه و زبان پارسی باستان نوشته شده است که در حدود سالهای ۱۰۰۰ پیش از میلاد تا ۱۰۰ پیش از میلاد رواج داشته است، بنده با رعایت نحوه تلفظ واژگان در آن روزگار تمام تلاش خودم را برای دقیق تر بودن آن کرده ام، البته آوانوشت، فارسی نوین و فارسی روان این متن را نیز در اختیار شما قرار میدهم.

امیدوارم بتوانید با این متن ارتباط برقرار کنید و از محتوی آن لذت ببرید.

آوانوشت :

ای یَم / نُوروچ / یَسنَ / توُوام / اوُتاتی یَ / ویثَ تی یَ / آرتاوا / بی یا / اوُتا / توُوام / جِوَدِئی یَ / دُوُویشتَم / شی یاتی یَم / دَداتُوُو / هَدا / بگ ئیبیش / اوُرَمَزداها / ثوُوام / دوُشتَ / بی یا / اوُتاتی یَ / دَرگَم / جِئیوا / ائیتَ / ادَم / اوُرَمَزدامَ / جَدِئی یامِئ یَ / تی یا / دوُشتاتی یَ / وَهمَن

فارسی نوین :

این / نوروز / جشن / تورا / و / خاندانت / خجسته / باد / و / تورا / در زندگانی / برای همیشه / شادی را / دهد / با / ایزدان / اهورامزدا / تورا / دوست / باشد / و / دراز / زندگانیت / این را / من / از اهورامزدا / خواهش می کنم / تو را / دوستت / بهمن

فارسی روان :

این جشن نوروز بر شما و خانواده ات خجسته باد، شادی، فرشتگان شادی را در زندگانی به تو دهند، خداوند یار و دوست تو باشد، و زندگیت دراز باد، این خواسته من از خداوند است، از طرف دوستت، بهمن

Categories:   تاریخ ایران, دبیره میخی پارسی باستان

Comments