تارنمای بالریان

Menu

بانو حمیرا : پنجره ای به باغ گل

بهار که زیبا میشه … لاله و گل وا میشه //  وقتی که خنده روی … لب تو پیدا می شه // چشمای من به دیدنت … غرق تماشا می شه // پنجره ای به باغ گل … رو به دلم وا می شه // خونه ی غم ها می شه … دلم که تنها می شه // تا تو ز ره می رسی … چه شور و غوغا می شه // چشمای من به دیدنت … محو تماشا می شه // پنجره ای به باغ گل … رو به دلم وا می شه //

به محبتی بده فریبم، فریبم، فریبم … که تو شهرعاشقی غریبم، غریبم، غریبم // منم و دلی ز غم پریشون، پریشون، پریشون … بیا که یه روز میشی پشیمون، پشیمون، پشیمون

چشمای من به دیدنت … محو تماشا می شه // پنجره ای به باغ گل … رو به دلم وا می شه // دلم به سینه ز غمت نغمه بپا می کنه … نی شکسته هوس ساز و نوا می کنه // نوای بلبل چمن رو غرق صفا می کنه … صدای پایت دلمو غرق صفا می کنه // چشمای من به دیدنت … غرق تماشا می شه // پنجره ای به باغ گل … رو به دلم وا می شه // بهار که زیبا میشه … لاله و گل وا میشه // وقتی که خنده روی … لب تو پیدا می شه // چشمای من به دیدنت … محو تماشا می شه // پنجره ای به باغ گل … رو به دلم وا می شه // چشمای من به دیدنت … محو تماشا می شه // پنجره ای به باغ گل … رو به دلم وا می شه // چشمای من به دیدنت … محو تماشا می شه // پنجره ای به باغ گل … رو به دلم وا می شه

Categories:   آهنک و آوا

Comments