تارنمای بالریان

Menu

بانو هلن : بیداری

تورو تو گریه می بوسم … تورو که غرق لبخندی … رو این حالی که من دارم  چرا چشماتو میبندی؟ … بذار این آخرین بوسه تمام باورت باشم … بذار فردا تو این خونه تو آغوش تو پیدا شم … نمدونی کنار تو چه حالی داره بیداری … بذار باور کنم امشب تو هم حال منو داری … نمیدونی چه آشوبم از این آرامش خونه … از این رویای شیرینی که میدونم نمیمونه … چقدر این حس من خوبه همین که از تو می میرم … همین که هر نفس امشب هوامو از تو میگیرم … میدونی چه آشوبم از این آرامش خونه … از این رویای شیرینی که میدونم نمیمونه

چقدر این حس من خوبه همین که از تو می میرم … همین که هر نفس امشب هوامو از تو میگیرم … نمدونی کنار تو چه حالی داره بیداری … بذار باور کنم امشب تو هم حال منو داری … نمدونی کنار تو چه حالی داره بیداری … بذار باور کنم امشب تو هم حال منو داری

Categories:   آهنک و آوا

Comments