بهمن بالریان

منو

ستار : آخرین تلاش

این آخرین تلاشمه … واسه به دست آوردنت … باور کن این قلب رو ، نرو … این التماس آخره … چه قدر میخوای تو بشکنی … غرور این شکسته رو … هر چی میخوای بگی بگو … اما نگو بهم برو … این دل رو عاشق اش نکن … اگه من رو دوست نداری … راحت بگو اگه میخوای … قلب من رو جا بذاری … دلم پر از شکایته … اما صدام در نمیاد … میترسم از دستم بری … کاری ازم بر نمیاداین آخرین تلاشمه … واسه به دست آوردنت … باور کن … این قلب رو ، نرو … این التماس آخره … چه قدر میخوای تو بشکنی … غرور این شکسته رو … هر چی میخوای بگی بگو … اما نگو بهم برو*** نرو ، نذار که بعد از این … دنیا به عشق شک بکنه … هر کی دلش جای دیگه است … عشق رو بخواد ترک بکنه … نفس زدم از ته دل … معصومه این قلب به خدا … نذار بشه محال واسش … باور عشق آدما ***مرگ دلم پای توئه … اگه ازش گذر کنی … لب تر کنی رفیقت ام … کافیه با ما سر کنی

مرگ دلم پای توئه … اگه ازش گذر کنی … لب تر کنی رفیقت ام … کافیه با ما سر کنی

این دل رو عاشق اش نکن … اگه من رو دوست نداری … راحت بگو اگه میخوای … قلب من رو جا بذاری … دلم پر از شکایته … اما صدام در نمیاد … میترسم از دستم بری … کاری ازم بر نمیاد

دسته :  آهنک و آوا, علاقه مندی ها

دیدگاه ها